­
MIJN KADOWINKEL.NL

Welkom op de website met informatie over SPELT

Het "Spelt-project Pieterburen" is een combinatie van agrarische, economische, toeristische, cultuurhistorische en educatieve activiteiten. Het wil de totale productieketen van streekeigen producten zichtbaar maken. Het verbouwen, verwerken, bewerken van de SPELT - korrel en het verkopen van speltproducten. Nieuw is de Landloop. Een wandelroute over maai- en landbouwpaden met onderweg informatieborden in de vorm van kunstobjecten.

Spelt
Spelt (Triticum spelta) behoort tot de oudste en beste spelt die de mensheid kent. Het verbouwen van spelt kende reeds in de late Steentijd (rond 2500 v. Chr.) een grote bloei. Spelt wordt genoemd in de Bijbelboeken Exodus, Jesaja en Ezechiël. Deze oervorm is weinig onderhevig geweest aan mense-lijke ingrepen en bevindt zich nog steeds in de oervorm. Het project in Pieterburen levert OBERKULMER ROTKORN ( 100% spelt ).

Gezondheid
Spelt is zeer gezond.Hildegard von Bingen, de bekende Duitse benedictines uit de twaalfde eeuw, schrijft dat spelt in feite alles bevat wat de mens nodigheeft om te leven. Het graan is vet,warm en krachtig. het wordt beter verdragen dan alle andere granen.  "Spelt maakt deugdelijk bloed, geeft een rein gemoed en de gave van blijmoedigheid". Wetenschappelijke studie door arts T. Adlercreuz in Helsinki bevestigt haar voedingstherapie. Nieuw is het Speltkookboek, een uitgave van de Hildegard-vriendenkring in Kortrijk.

Revival
De tijd heeft de spelt vergeten door de veredeling van tarwe en vanwege de extra (dure) bewerking, het pellen. De laatste jaren is het graan weer in opmars. Met name op de Gezondheidsvoedingsmarkt, vanwege de smaak-, voedings-, bak- én geneeskundige eigenschappen. Sinds 1997 heeft Pieterburen een spelt-project.

Speltproducten
Boer, molenaar, bakker, brouwer, distilleerder en stoffeerder werken samen in de ambachtelijke productie van korrel, meel, brood, bier, jenever en kussens (gevuld met de dop-pen) uitgaande van biologisch verbouwde spelt uit de streek. Een keur aan speltproducten is te koop in Pieterburen en wijde omgeving.

Opening eerste speltinformatiecentrum in Pieterburen

29 april 2010 - Donderdag 29 april is in Domies Toen in Pieterburen het eerste speltinformatiecentrum geopend. Met het informatiepunt wil de Stichting Spelt Pieterburen en Omstreken het zeer gezonde oergraan spelt weer onder de aandacht brengen van de consument. De Stichting is binnen onze provincie dé leverancier van spelt. Gedeputeerde Douwe Hollenga opende het informatiepunt.

Van boer tot consument

Spelt, dat de stichting voor de verschillende speltproducten gebruikt, wordt nog altijd in Pieterburen verbouwd. Boer, molenaar, bakker, stoffeerder, brouwer, distilleerder en kok maken ambachtelijke producten van biologisch verbouwde spelt. Zodoende wordt de totale productieketen van streekeigen producten in Pieterburen zichtbaar: het verbouwen, verwerken, bewerken van het graan en het verkopen van speltproducten.

Streekproducten … uut Grunnen

Sinds 2009 werkt de Stichting, samen met andere Groninger streekproductenorganisaties binnen het Leader-project ‘Streekproducten … uut Grunnen’. Dit project ondersteunt ook andere activiteiten, zoals die van de Waddengroep, de Week van de Smaak en Gegarandeerd Groningen (keurmerk voor streekproducten). Door de samenwerking binnen het project ontstaan er veel nieuwe activiteiten die zorgen voor een verbreding van de economische basis. De Stichting heeft voor de projectperiode een aantal ambities, zoals het ontwikkelen van minimaal drie nieuwe speltproducten, het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en samenwerking met andere regio's in binnen- en buitenland.

Historie

In 1997 ging het Speltproject Pieterburen van start als onderdeel van het 'Leefbaarheidsplan Pieterburen 2010' van de Vereniging Dorpsbelangen. Dit gebeurde met financiële steun van LEADER. Daarmee werd het eerste speltproject in Nederland een feit. Gestart werd met twee akkerbouwers, een molenaar, een bakker en een bierbrouwer. In 1999 de Stichting Spelt Pieterburen en Omstreken opgericht om het project te verankeren en verder te ontwikkelen.

Heeft u vragen? Bel ons 06 22605931

 

­